Category: Sản phẩm khác

Dark Chocolate

Kitkat Dark Chocolate Limed  Socola tươi thanh đen đắng tự nhiên Sản phẩm chỉ có giới hạn một số ít tháng trong một năm được sản xuất tại Nhật. Kitkat Dark Chocolate limed, bánh xốp …