Rượu Nikka Samurai Hibiki Nhật Bản

Rượu Nikka Samurai Hibiki Nhật Bản

Samurai Nikka whisky Japan Rượu whisky Samurai Nhật Bản Rượu Nikka Samurai Hibiki xuất phát điểm lần lầu tiên vào những năm 1920. Nhưng thực tế, mốc điểm quyết định dòng rượu màu hổ phách …