Category: Bánh xốp Gaufrette

GAUFRETTE TOKYO BANANA chocolate and white

GAUFRETTE TOKYO BANANA

 GAUFRETTE TOKYO BANANA Bánh Ovan nhân kem chocolate and white GAUFRETTE Bánh Ovan nhân kem chocolate and white GAUFRETTE Một vòng tròn của sự vuôn tròn và hạnh phúc. Đúng với tên gọi của một tròn quỹ đạo, bánh …