BAUMKUCHEN ROLLING CAKE TOKYO BANANA

BAUMKUCHEN ROLLING CAKE TOKYO BANANA

| 0 Comment

  TOKYO BANANA BAUMKUCHEN ROLLING CAKE  Bánh bông lan cuộn tươi vị Banana Baumkuchen cake  Bánh bông lan cuộn tươi vị Banana Baumkuchen cake, Một loại bánh rất mới mẻ đối với người Việt Nam. Một lớp bánh với sự phân chia nhiều tần bánh, là sự lồng ghép hoàn hảo từ nhiều lớp bánh…

Read More »